Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

Krížovka 20092017

Žena usmerňuje manželovo cúvanie: „Môžeš, môžeš … ešte môžeš … No, …tajnička!"

Křížovkářský
ráj
PLNKA KOSTÍ
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV (SKR.)
HLINÍK (ZN.)
DRUH VÝBUŠNINY
TAJNIČKA 3.DIEL
STARORÍMSKA MINCA
PRIEKOPA (NÁREČ.)
SÚČIASTKA VO VOZIDLE
LAPANIE
Křížovkářský
ráj
SADZBA POPLATKU
TAJNIČKA 1.DIEL
SOĽ PRE DOBYTOK
BYTOVÁ JEDNOTKA
MAĎARSKÉ NORMY
JE SPIACI
RASTLINA OBSAHUJÚCA NIKOTÍN, PRIEMYSELNÁ RASTLINA
ANGLICKÉ OSLOVENIE PÁN
MALÉ OKO
CITOSLOVCE PLAŠENIA VTÁKOV
ATYPICKÝ VÝROBOK
ODBORNÍK V OPTIKE
CITOSLOVCE BOLESTI
PERA (BÁS.)
VYVAĽUJE OČI (EXPR.)
TRÁVNATÁ STEP
HLÁSKA Š
AÓN, PO ČESKY
INICIÁLKY POLITIČKY RADIČOVEJ
POTREBA HOKEJISTU
DRUH PALMY
MENO ANASTÁZIE
JEDNOTKA LÁTKOVÉHO MNOŽSTVA
ČESTNÝ (ANGL.)
TROCHA NAMOČ
KOMPLEXNÁ INFORMAČNÁ BÁZA (SKR.)
SLOVENSKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ SPOLOK (SKR.)
MEXICKÝ VYMRETÝ INDIÁN
ZODER NOSENÍM HOV.
VLÁDCA EMIRÁTU
Křížovkářský
ráj
ZÁHUBA
PRACÍ PRÁŠOK
TAJNIČKA 2.DIEL
SEVEROVÝCHOD (SKR.)
ZÁM. VLOŽKA DO DVERÍ (HOVOR.)
SVOBODNÉ SLOVO (SKR.)
ZNAČKA POČÍTAČOV
KLAUN, PAJÁC
ZVÝŠENÝ TÓN F
JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA
POLOTUHÉ JEDLO
MENO IVANY
UZLOVÝ TELEFÓNNY OBVOD
INTERNATIONAL ATOMIC TIME (SKR.)
LACTOCOCCUS LACTIS (SKR.)
OTEC (FAM.)
TAJNIČKA 4.DIEL
RÍMSKA 4
BROŽÚRA
NARIEKAL (BÁSN.)
PATRIACE AĎOVI
OTEC (HYPOK.)
Unsufficient? Choose a different crossword: Swedish crossword (4) A joke (893) English (2)