img
englishrasp
českyrašple
deutchRaspel
españolescofina
françaisrâpe
polskitarnik
slovenskyrašpľa